Stichting Popcorn

Studio Popcorn werkt in opdracht van (culturele) instellingen, maar heeft ook eigen projecten. Voor onze eigen projecten is soms subsidie nodig en daarvoor hebben wij Stichting Popcorn opgericht. de missie, visie en ambitie van de stichting is gelijk aan die van Studio Popcorn

Missie

Stichting Popcorn wil kinderen van 4 t/m 12 jaar prikkelen en uitdagen om zichzelf en de wereld om zich heen te ontdekken.

Visie

Stichting Popcorn maakt de belevingswereld van kinderen zichtbaar via podcasts. Via onze kinderpodcasts wordt de verbeeldingskracht en empathie van de luisterende kinderen geprikkeld. Door naar andere kinderen te luisteren ontwikkelen zij inzicht in zichzelf, begrip voor elkaar en de wereld om zich heen.

Ambitie

Het is de ambitie van Stichting Popcorn om educatieve kinderpodcasts te ontwikkelen. Hiervoor zoeken we een drager waar leerkrachten en andere onderwijsprofessionals kunnen struinen tussen educatieve kinderpodcasts en bijbehorende producten (lesbrieven en workshops).

Projecten

Afgelopen jaar maakten we in opdracht van Het Concertgebouw de podcastreeks Mijn instrument, en dit voorjaar lanceren wij de wetenschapspodcast Stokstaartjes. We werken aan verschillende nieuwe concepten, zoals bijvoorbeeld een podcast over emoties i.s.m. kinderpsychiaters, of een podcast over de verbeelding van kinderen met een visuele beperking.

Zakelijke informatie Stichting Popcorn

Stichting Popcorn staat als volgt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

KvK-nummer: 77602196

Datum akte van oprichting: 11-03-2020

De doelstelling zoals in onze statuten vermeldt luidt: Journalistieke, culturele en educatieve producties voor mensen van 0 tot 100 jaar.

Postadres: Scheepstimmermanstraat 50, 1019WX Amsterdam
Mailadres: hallo@studiopopcorn.nl

Bestuurders
Trix Derriks, (voorzitter), Monique Wigman (penningmeester), Gregor Vos (juridische zaken). Wij ontvangen geen vergoeding voor onze bestuurswerkzaamheden.

Ons beleid is erop gericht om, op basis van een gezonde financiƫle basis, activiteiten te ontplooien die bijdragen aan de doelstelling die de stichting heeft.